home

Kilka słów o nas

Firma BHP OPTIMUM istnieje od 2018 roku i specjalizuje się w profesjonalnych usługach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Posiadamy zespół składający się z specjalistów BHP oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej pełniących zadania służby BHP zarówno w sektorze przemysłowym (produkcja i budownictwo), jak i usług.

Kompleksowa oferta

Zespół specjalistów

Innowacyjne podejście

Zaufali nam

Nasza oferta

Szkolenia BHP online

Organizujemy szkolenia BHP przez internet pozwalające na zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej świadomości i wiedzy pracowników dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.

Służba BHP

Pełnimy zadania służby BHP u przedsiębiorców z sektorów rolniczych, przemysyłowych i usługowych.

Szkolenia BHP

Organizujemy szkolenia BHP zarówno u klienta, jak i na współpracujących salach szkoleniowych.

Nadzór BHP inwestycji budowlanych

Realizujemy nadzory BHP na inwestycjach budowlanych- budownictwo miejskie (kubaturowe), budownictwo przemysłowe, budownictwo komunikacyjne.

Ochrona przeciwpożarowa

Zajmujemy się doradztwem z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz:
– Konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego
– Opracowywaniem i aktualizacją Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
– Montażem oznakowania ewakuacyjnego i przeciwpożarowego

Dokumentacja BHP

Opracowujemy w formie jednorazowych zleceń dokumentację wymaganą przepisami prawa: Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BiOZ), Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR), oceny ryzyka zawodowego, protokoły powypadkowe i wiele innych.

 

Wsparcie przy kontrolach organów zewnętrznych

Wsparcie przy kontrolach organów zewnętrznych. Wspieramy przedsiębiorców przy kontrolach organów zewnętrznych oraz pomagamy wdrożyć działania mające na celu usunięcie niezgodności inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPID)

Zaufali nam

Nasza oferta

Szkolenia BHP online

Organizujemy szkolenia BHP przez internet pozwalające na zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej świadomości i wiedzy pracowników dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.

Służba BHP

Pełnimy zadania służby BHP u przedsiębiorców z sektorów rolniczych, przemysyłowych i usługowych.

Szkolenia BHP

Organizujemy szkolenia BHP zarówno u klienta, jak i na współpracujących salach szkoleniowych.

Nadzór BHP inwestycji budowlanych

Realizujemy nadzory BHP na inwestycjach budowlanych- budownictwo miejskie (kubaturowe), budownictwo przemysłowe, budownictwo komunikacyjne.

Ochrona przeciwpożarowa

Zajmujemy się doradztwem z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz:
– Konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego
– Opracowywaniem i aktualizacją Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
– Montażem oznakowania ewakuacyjnego i przeciwpożarowego

Dokumentacja BHP

Opracowujemy w formie jednorazowych zleceń dokumentację wymaganą przepisami prawa: Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BiOZ), Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR), oceny ryzyka zawodowego, protokoły powypadkowe i wiele innych.

 

Wsparcie przy kontrolach organów zewnętrznych

Wsparcie przy kontrolach organów zewnętrznych. Wspieramy przedsiębiorców przy kontrolach organów zewnętrznych oraz pomagamy wdrożyć działania mające na celu usunięcie niezgodności inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPID)

Jak zakupić szkolenie

Zapraszamy do naszego sklepu

Po opłaceniu zamówienia otrzymasz maila z danymi dostępowymi do wybranego szkolenia BHP.

Częste pytania FAQ

1. Co to jest szkolenie BHP online?

To metoda nauczania, która polega na uczestnictwie w kursie za pośrednictwem Internetu. Program szkolenia oraz materiały dydaktyczne, przygotowywane są przez specjalistów z zakresu bhp. Zaletą dla pracodawcy i pracownika jest możliwość nauki w wybranym czasie oraz dowolnym miejscu. Uczestnik kursu dostaje dane dostępowe, aby zalogować się na platformie i rozpocząć lub kontynuować online szkolenie bhp (o każdej porze i w każdym miejscu -z dostępem do internetu.

2. Jak długo trwa szkolenie okresowe bhp?

Uczestnik sam decyduje o czasie w jakim ukończy szkolenie tzn. przyswoi wiedzę i zda egzamin.

3. Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam certyfikat / zaświadczenie?

Uczestnicy, którzy uzyskają pozytywny wynik z testu kończącego kurs(50% poprawnych odpowiedzi), otrzymają Zaświadczenie będące potwierdzeniem ukończenia szkolenia okresowego bhp zgodnego z rozporządzeniem Ministra Pracy i Gospodarki.

4. Czy szkolenia online są respektowane przez Państwową Inspekcję Pracy?

Tak, szkolenia bhp online są uznawane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz inne jednostki nadzorujące warunki pracy, są zgodne ze wszystkimi wymogami z rozporządzenia Ministra Pracy i Gospodarki ws. szkoleń z dziedziny BHP z dnia 27 lipca 2004 roku. jest to forma tak zwanego samokształcenia kierowanego.

5. Czy test egzaminacyjny jest ograniczony czasowo?

Zarówno całe szkolenie bhp online jak i test egzaminacyjny są nieograniczone czasowo.

6. Kiedy i jakie szkolenie powinienem odbyć prowadząc firmę?

Wraz z zatrudnieniem pierwszego pracownika na umowę o pracę, pracodawca powinien odbyć szkolenie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

7. Kiedy pracownik powinien odbyć szkolenie bhp ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie bhp pracownika powinno odbyć się pierwszego dnia pracy przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych (szkolenie wstępne). Szkolenie to powinno składać się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

8. Ile aktualne jest szkolenie wstępne bhp?

Obowiązujące przepisy przewidują, że pracownik powinien odbyć szkolenie okresowe bhp maksymalnie 12 miesięcy od odbycia szkolenia wstępnego. Wyjątek stanowią osoby kierujące pracownikami, które powinny odbyć szkolenie okresowe maksymalnie po 6 miesiącach od odbycia szkolenia wstępnego.

9. Co ile pracownicy powinni odbywać okresowe szkolenia bhp?

Szkolenia okresowe BHP mają ograniczony czas ważności i należy je powtarzać w zależności od stanowiska:

· Stanowiska robotnicze- nie rzadziej niż raz na trzy lata,

· Stanowiska robotnicze, gdzie pracownicy wykonują prace szczególnie niebezpiecznie- nie rzadziej niż raz na rok,

· Stanowiska administracyjno-biurowe- nie rzadziej niż raz na sześć lat,

· Stanowiska inżynieryjno-techniczne- nie rzadziej niż raz na pięć lat,

· Pracodawcy i kierujący pracownikami- nie rzadziej niż raz na pięć lat,

· Pracownicy niewymienieni w powyższych grupach, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy- nie rzadziej niż raz na pięć lat.

Masz pytanie? Zadzwoń

Skontaktuj się z nami

2 + 15 =